Lắp Đặt Dây Chuyền Xử Lý Nước

Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình có công suất lọc khoảng 1,3 m3/h, đem lại nguồn nước sinh hoạt rất tốt cho gia đình.

Ngày cập nhật: 16/07/2013

CTH là phiên bản xử lý nước thủy cục, nước giếng khoan đã qua lọc thô của công Tiến Tuấn nhằm xử lý tối đa lượng sắt, Mg, Asen còn dư lại trong nguồn nước,...

Ngày cập nhật: 11/07/2013